Aflevering 3 van een serie blogs over Werken met De Veranderversneller

Zelf met De Veranderversneller leren werken?
Schrijf je nu in voor De Verandervierdaagse!

 

Hoe krijg ik mijn organisatie mee?

Hoe krijg ik mijn organisatie meeNicole Loeffen
Mind-Act, make up your mind & act like it!

Wie herkent het niet? Je hebt een goed idee om iets te veranderen, bent zelf echt overtuigd, maar je omgeving ziet dit niet en werkt niet vanzelfsprekend mee. Wat doe je dan? Je probeert anderen mee te nemen door hen een goed en compleet verhaal te vertellen. Een goed idee, een goed verhaal, dat moet wel voor beweging zorgen. Het klinkt zo makkelijk, maar in de praktijk is dit lang niet altijd eenvoudig.

Ik faciliteer samen met een collega twee powerworkshops “Hoe krijg ik mijn organisatie mee?” tijdens een door Rijkswaterstaat georganiseerde LEF werkconferentie rondom duurzame mobiliteit inkopen voor medewerkers van decentrale overheden. Deelnemers aan onze powerworkshops zijn koplopers die in de praktijk regelmatig tegen deze vraag aanlopen.

Mijn collega Carin Biegnolé deelt als expert haar belevenissen in het makelen en schakelen met duurzame mobiliteit en de zoektocht in het besluitvormings- en inkoopproces in regio Randstad. Als cultuur- en veranderexpert faciliteer ik het proces en introduceer als teaser het gedachtengoed uit De Veranderversneller, het toen net uitgekomen boek van Kilian Bennebroek Gravenhorst. Met hem werk ik onze gemeenschappelijke passie voor de mens-kant van veranderen al enige jaren samen.

Eerst inspireren de deelnemers elkaar met successen en benoemen zij belemmeringen, inclusief tips om hiermee om te gaan. Er ontstaat bewustwording rondom het belang van gedrag en wat er voor nodig is om anderen in de organisatie mee te krijgen. “Zo doen we dit hier nou eenmaal” is immers een hardnekkige belemmering als je dingen anders wilt gaan doen.

De brug naar een goed doordacht en gebracht verhaal om deze belemmering te overbruggen is snel gemaakt. Ik neem de deelnemers mee in de vijf elementen van een goed veranderverhaal (zie ook www.veranderversneller.nl):

Op inhoud
Waarom moeten (noodzaak) of willen (kans) we dit?
Bijvoorbeeld: Decentrale overheden willen hun bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van CO2.
Wat is de veranderagenda en welke aanpassingen in de organisatie zijn hiervoor nodig?
Bijvoorbeeld.: Het schoner en zuiniger maken van het OV en het doelgroepenvervoer in de gemeente.
Waartoe willen we dat dit leidt?
Bijvoorbeeld: Een beter leefklimaat voor de inwoners.
Hier blijkt regelmatig een opdracht van het bestuur te liggen zonder duidelijke doelen, vaak nog een vraag dus. Een vraag waarvan het antwoord bijdraagt aan het complete verhaal om anderen in de organisatie mee te nemen!
Op proces
Hoe gaan we dit aanpakken? Welke strategie/aanpak kies ik? Welke interventies?
Bijvoorbeeld: Zoals tijdens deze workshops samen zoeken naar kansen en belemmeringen op het gebied van duurzaam inkopen. Dat samen is met gelijkgestemden betrekkelijk eenvoudig. Binnen de eigen organisatie worden ‘eilandjes’ als grootste belemmering gezien. Zo blijkt ‘samen’ dus nog een hele uitdaging zijn om echt in de praktijk te brengen.
En last but not least de mens-kant
Wie is eigenaar, heeft een rol of is betrokken?
Bijvoorbeeld: Hoe beleven andere betrokkenen dit nu en hoe kunnen we hen vanuit dit vertrekpunt meenemen in onze ambities? Die ambities zijn gelinkt aan de waartoe-vraag en hoe helder hebben we die al? Een mooi voorbeeld is een gemeente die overging op vuilniswagens met aardgas en de chauffeurs van de eerste vuilniswagens mee naar de fabriek neemt om daar mee te praten over het ontwerp van het voertuig. Weg weerstand!

Tot mijn verwondering blijkt de samenhang tussen deze vijf ogenschijnlijk simpele vragen een eyeopener voor vrijwel alle deelnemers. Iedereen ziet direct in dat een completer verhaal belemmeringen kan wegnemen en dus als een versneller of hefboom werkt. Velen zien al snel welk(e) antwoord(en) in hun situatie ontbreken of nog (deels) onduidelijk zijn. Het belang van hier zelf goed bij stilstaan en dit vervolgens onder de aandacht brengen binnen de eigen organisatie lijkt opeens vanzelfsprekend. Tegelijk is dat ook niet altijd makkelijk. Horen we hier de behoefte om een goed gesprek professioneel te laten faciliteren?

De werksessie is slechts een proeverij. Veel aanwezigen geven aan dat dit naar meer smaakt. Voor mij persoonlijk bevestigt deze ervaring hoe krachtig het is om stil te staan met behulp van de vragen en aandachtspunten uit De Veranderversneller. Hiermee ontdek je missende of zwakke schakel in jouw veranderverhaal. En dat helpt om vervolgens de organisatie mee te krijgen!

 

Wat vind jij inspirerend aan deze blog? We zijn benieuwd!
Je kunt onderaan de pagina je reactie geven. Uiteraard krijg je daar antwoord op.

 


 

Leergang

Wil je zelf met De Veranderversneller leren werken, in je eigen organisatie of bij een klant?
De Verandervierdaagse biedt je de veranderkundige verdieping en praktische handvatten om het gewenste resultaat te behalen.

Als veranderaar streef je naar resultaat. Je weet dat veranderen ingewikkeld is en lang niet altijd oplevert wat je graag wilt. Veranderen vraagt een inspanning van jezelf en van anderen. Daarom zet je je volledig in om er wat moois van maken. Je voelt je verantwoordelijk voor de voortgang. Het geeft voldoening als er beweging ontstaat en je duwtjes in de goede richting kunt geven. Maar wat is er nou nodig om de veranderambitie echt werkend te krijgen?

Het realiseren van succesvolle en duurzame verandering begint met een krachtig verhaal. Zo’n veranderverhaal zet mensen in beweging, geeft richting en helpt om koers te houden. Een doordacht veranderverhaal maakt duidelijk welke verandering er nodig of gewenst is, hoe die tot stand komt en wie op welke manier betrokken is. Zo neem je mensen mee naar een nog onbekende toekomst. Een veranderverhaal biedt houvast op weg naar de gewenste uitkomst die nog geen realiteit is. De meeste veranderaars onderschatten het belang van een goed veranderverhaal. En ze overschatten de kwaliteit van hun verhaal. Daarom is er nu De Verandervierdaagse.

Ga je liever zonder begeleiding aan de slag? Dat kan natuurlijk ook. Al het gratis werkmateriaal bij De Veranderversneller staat hier.

 


 

Alle afleveringen in de serie Werken met De Veranderversneller: