“PlusPulse zorgt voor beweging en helpt veranderambities echt werkend te maken.”

Diensten

Onze dienstverlening is gericht op het creëren en versterken van de gewenste beweging. Wij helpen om uw veranderambities te vertalen naar de praktijk en ermee aan het werk te gaan. Advisering en begeleiding zijn onze belangrijkste diensten. Daarnaast ontwikkelt PlusPulse leertrajecten, werken we met De Veranderversneller en De Verandermonitor. Hierbij zorgen we altijd voor de juiste expertise vanuit ons netwerk van ervaren veranderkundigen.

Advisering en begeleiding

De vragen van dit moment gaan over strategie, cultuur, leiderschap, samenwerken, zelfstandig werken en professionalisering. Die vragen komen onder meer voort uit de versnelling én vertraging die de afgelopen periode in gang heeft gezet. Veel werk kan nu ook online, maar wat dat betekent voor de lange termijn weten we niet. De eerdere visie op de lange termijn heeft minder aandacht gekregen of is onder flinke druk aangepast. Echte ruimte voor strategische reflectie en persoonlijke verbindingen heeft vaak ontbroken. (Her)bezinning op de koers en op elkaar is nodig om zicht te krijgen op wat van betekenis is voor de organisatie en op betekenis die je als organisatie wilt hebben voor de buitenwereld .

PlusPulse adviseert en begeleidt bij deze complexe veranderingen, met name in maatschappelijke organisaties en overheden. De dienstverlening bestaat uit het ontwikkelen van een aanpak en het realiseren daarvan. We werken met state of the art interventies, beproefde of juist experimentele methoden. Bij PlusPulse bepalen wij onze diensten altijd in nauwe samenwerking met de klant. Die klant kan een hele organisatie zijn, maar ook het bestuur, de leidinggevenden of een aantal teams.

PlusPulse ondersteunt veranderingen, zodanig dat die duurzaam resultaat opleveren. Het streven daarbij is om naast het realiseren van de veranderambitie ook het leer- en verandervermogen blijvend te vergroten.

Leertrajecten

PlusPulse ontwikkelt en begeleidt ook leertrajecten. We verzorgen die in-company, specifiek voor een organisatie. Dan ontstaan interessante mogelijkheden, bijvoorbeeld door een Management Development traject direct te koppelen aan de strategische koers. Dit zorgt ervoor dat het versterken van leidinggevenden hand in hand gaat met de organisatieontwikkeling. Een ander voorbeeld is dat we trajecten verzorgen voor interne adviseurs waarin zij nagaan hoe zij hun toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen versterken.

PlusPulse draagt ook bij aan open opleidingen over organisatieverandering. Dit doen we al ruim 15 jaar, onder meer voor Sioo, een gerenommeerd interuniversitair centrum op dit gebied. Kort en intensief kan ook, zoals in onze masterclass Leiderschap in verandering.

De Veranderversneller

Rondom deze boeken is een aantal diensten ontwikkeld die variëren van lezingen tot workshops en coaching. Die dienstverlening is gericht op het toegankelijk en toepasbaar maken van de essentie van veranderkundige kennis. Dit helpt je om een goed veranderverhaal te maken en te vertellen. Voorbeelden van bijzondere veranderverhalen staan in Leiders met lef, een serie gesprekken met bestuurders uit maatschappelijke organisaties. Meer informatie over deze diensten staat hier.

De Verandermonitor

Deze interventie is ontwikkeld om tijdens een verandering te bepalen wat echt nodig is om de gewenste ambitie te realiseren. Dit gebeurt door het voeren van een dialoog met alle betrokkenen uit de organisatie of een relevante selectie. Uitkomst van die dialoog is een doordacht en doorleefd actieplan om de verandering tot een succes te maken. Meer informatie over De Verandermonitor staat hier.

De juiste expertise en PlusPulse netwerk

PlusPulse is een netwerkorganisatie. In vrijwel alle opdrachten werkt PlusPulse samen met bevlogen en ervaren collega’s. Deze samenwerking staat altijd ten dienste van de klant. Die ervaart meerwaarde door onze afgewogen inzet van externe expertise. Minstens zo belangrijk is dat wij altijd nauw samenwerken met betrokkenen uit de organisatie. Hun expertise is onontbeerlijk in de realisatie van de gewenste verandering. PlusPulse redeneert altijd vanuit het beoogde resultaat. We weten uit ervaring dat het bij complexe verandervraagstukken essentieel is om verschillende competenties, vakmatige invalshoeken en persoonlijkheden in te zetten.

In het hart van het netwerk van PlusPulse zijn onder meer deze veranderkundigen te vinden:

Jaap Boonstra – J+ Strategy Consultants
Roeland Bosch – IKOS Consult
Paulien ten Asbroek – Moving Sense
Leike van Oss – Organisatievragen
Marloes van der Werf – VanderWerf
Joop Teunissen van Manen – Duurzaam Perspectief
Bart Lensink – Bart Lensink Organisatieadvies
Maaike Miedema – Miedema Onderzoek en Advies, Het Nieuwe Tussen
Cher ten Have, Mary van Boxtel – THP Partners in organisatievraagstukken
Nicole Loeffen – Mind-Act
Arie Pieter Veldhoen – Monitorgroep
Rob Leliveld – Rob Leliveld Advies & Opleiding

In adviesopdrachten werkt PlusPulse graag samen met deze en andere ervaren collega’s. We vormen duo’s of teams rondom de vraag van de klant. De gecertificeerde Verandermonitor adviseurs vormen een apart netwerk, die ook in adviesopdrachten samenwerken. Rondom De Veranderversneller is PlusPulse een nieuw netwerk aan het vormen. Vanuit het opleidingswerk bij Sioo zijn veel toonaangevende docenten en adviseurs bekend met dit gedachtengoed. Zo kunnen we altijd de juiste aanvullende expertise leveren, als partners voor degenen die vanuit de klantorganisatie bijdragen.

Weten wat onze dienstverlening voor u kan inhouden?