“PlusPulse zorgt voor beweging en helpt veranderambities echt werkend te maken.”

Diensten

De dienstverlening van PlusPulse bestaat uit advisering en begeleiding bij de realisatie van stevige veranderopgaven in maatschappelijke organisaties. Daarnaast ontwikkelen en begeleiden wij ook leertrajecten. Het gedachtegoed uit De Veranderversneller is altijd verweven in ons werk, maar kan ook meer op de voorgrond geplaatst. De Verandermonitor hebben we ontwikkeld tot een bijzondere large scale interventie. Daarmee destilleren we in een organisatiebrede dialoog de succesfactoren voor een lopende verandering en gaan daarmee aan het werk. Ten slotte garandeert het netwerk van PlusPulse  dat we altijd de juiste expertise kunnen aanbieden.

Advisering en begeleiding

Bij veel klanten gaan de vragen op dit moment over strategie, cultuur, leiderschap, samenwerking en professionalisering. Die vragen komen onder meer voort uit beleid van de rijksoverheid, transities, wijzigingen in de financiering, gedachten over (zelf)sturing en behoeften of eisen van klanten.

PlusPulse adviseert en begeleidt bij deze complexe veranderingen, met name in maatschappelijke organisaties en overheden. De dienstverlening bestaat uit het ontwikkelen van een aanpak en het realiseren daarvan. We werken met state of the art interventies, beproefde of juist experimentele methoden. PlusPulse bepaalt de dienstverlening en mogelijkheden altijd in nauwe samenwerking met de klant. Die klant kan een hele organisatie zijn, maar ook bestuur, de leidinggevenden of een aantal teams.

PlusPulse ondersteunt veranderingen, zodanig dat die duurzaam resultaat opleveren. Het streven daarbij is om naast het realiseren van de veranderambitie ook het leer- en verandervermogen blijvend te vergroten.

Leertrajecten

PlusPulse ontwikkelt en begeleidt ook leertrajecten. Dat kan in-company, specifiek voor een organisatie. Dat biedt interessante mogelijkheden. Zo koppelen we bijvoorbeeld een Management Development traject direct aan de strategische koers. Dit zorgt ervoor dat het versterken van leidinggevenden hand in hand gaat met de organisatieontwikkeling. Een ander voorbeeld is dat we trajecten verzorgen voor interne adviseurs waarin zij nagaan hoe zij hun toegevoegde waarde voor de organisatie kunnen versterken. PlusPulse draagt ook bij aan open opleidingen over organisatieverandering. Dit doen we al ruim 15 jaar, onder meer voor Sioo, een gerenommeerd interuniversitair centrum op dit gebied. Kort en intensief kan ook, zoals in onze masterclass Leiderschap in verandering.

De Veranderversneller

Rondom dit boek is een aantal diensten ontwikkeld die variëren van lezingen tot workshops en coaching. Deze dienstverlening is gericht op het toegankelijk en toepasbaar maken van de essentie van veranderkundige kennis. Dit helpt je om een goed veranderverhaal te maken en te vertellen. Meer informatie over deze diensten staat hier. Voorbeelden van bijzondere veranderverhalen staan in Leiders met lef, een serie gesprekken met bestuurders uit maatschappelijke organisaties.

De Verandermonitor

Deze interventie is ontwikkeld om tijdens een verandering te bepalen wat echt nodig is om de gewenste ambitie te realiseren. Dit gebeurt door het voeren van een dialoog met alle betrokkenen uit de organisatie of een relevante selectie. Uitkomst van die dialoog is een doordacht en doorleefd actieplan om de verandering tot een succes te maken. Meer informatie over De Verandermonitor staat hier.

De juiste expertise en PlusPulse netwerk

PlusPulse is een netwerkorganisatie. In vrijwel alle opdrachten werkt PlusPulse samen met even bevlogen als ervaren collega’s. De samenwerking staat altijd ten dienste van de klant, die meerwaarde ervaart door onze deskundige keuze en afgewogen inzet van externe expertise. Minstens zo belangrijk is dat wij altijd nauw samenwerken met betrokkenen uit de organisatie. Hun expertise is onontbeerlijk in de realisatie van de gewenste verandering. Bij het selecteren van de juiste combinatie van expertise is PlusPulse gericht op resultaat. We weten uit ervaring dat het grote meerwaarde heeft om bij complexe verandervraagstukken verschillende competenties, vakmatige invalshoeken en persoonlijkheden in te zetten.

In het hart van het netwerk van PlusPulse zijn onder meer deze veranderkundigen te vinden:

Jaap Boonstra – J+ Strategy Consultants
Roeland Bosch – IKOS Consult
Maaike Miedema – Miedema Onderzoek en Advies, Het Nieuwe Tussen
Cher ten Have, Mary van Boxtel – THP Partners in organisatievraagstukken
Ingrid Bakker – L’ Azure
Leike van Oss – Organisatievragen
Joop Teunissen van Manen – Duurzaam Perspectief
Bart Lensink – Bart Lensink Organisatieadvies
Nicole Loeffen – Mind-Act
Rob Leliveld – Rob Leliveld Advies & Opleiding
Arie Pieter Veldhoen – Monitorgroep
Annet Weitering – metAnnet
Paulien ten Asbroek – Moving Sense

In adviesopdrachten werkt PlusPulse graag samen met deze en andere ervaren collega’s.  We vormen duo’s of teams rondom de vraag van de klant. De gecertificeerde Verandermonitor adviseurs vormen een apart netwerk, die ook in adviesopdrachten samenwerken. Rondom De Veranderversneller is PlusPulse een nieuw netwerk aan het vormen. Vanuit het opleidingswerk bij Sioo zijn veel toonaangevende docenten en adviseurs bekend. Zo kunnen we  altijd de juiste aanvullende expertise leveren, nadat we hebben gekeken wie vanuit de organisatie van de klant kunnen bijdragen.

Weten wat onze dienstverlening voor u kan inhouden?