“Als je weet over welke verandering het gaat in jouw organisatie, dan hoef je het geen verandering te noemen.”

Visie

PlusPulse zorgt dat de gewenste verandering echt gaat leven én werken in een organisatie. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Zelfs de mooiste plannen blijken vaak moeilijk te realiseren. Onze verandervisie is dat je begint bij een heldere aanleiding én mensen verzamelt die zich willen inzetten.

Eigenlijk is het niet handig om over verandering en visie te praten. Voor de een is veranderen een aantrekkelijk begrip, voor de ander een reden om gelijk af te haken. Een visie richt je blik op de toekomst, maar een visie is ook ver weg. Net als stippen op of aan de horizon. Begrippen als veranderen, transitie, verbetering, vernieuwing en ontwikkeling zijn aan ene kant zo algemeen dat ze weinig betekenis hebben. Aan de andere kant zijn ze voor veel mensen beladen. Ze zeggen niets én heel veel. Het is dus de moeite waard om goed uit te zoeken wat je wilt als je gaat veranderen.

Nieuwsgierig naar de visie van PlusPulse op uw organisatie?