PlusPulse ondersteunt organisaties bij het realiseren van strategische en duurzame verandering

Intro

PlusPulse zorgt ervoor dat de gewenste verandering echt gaat leven én werken in een organisatie. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Zelfs de mooiste plannen blijken vaak moeilijk te realiseren. In onze verandervisie begin je daarom bij een heldere aanleiding én met het verzamelen van mensen die zich willen inzetten. Overigens is het niet handig om over verandering en visie te praten.

Meer over visie

Klanten

PlusPulse adviseert primair over de aanpak en realisatie van stevige veranderopgaven in maatschappelijke organisaties en overheden. Die opgaven hebben betrekking op strategie, cultuur, leiderschap, samenwerking en professionalisering. Realisatie ervan vraagt om een combinatie van adviseren, leren en ontwikkelen. PlusPulse begeleidt bestuurders, leiddinggevenden en teams zodanig dat zij zelf hun veranderambities scherp krijgen en het gewenste resultaat kunnen behalen.

alliander
avans-hogeschool
DHV
DNB
dong_energy
GEA
gemeente-amsterdam
humap
vopak
ministerie-van-financien
nationale-politie
sioo
Swiss_Re
UWV
rochdale

Meer over klanten

Diensten

De dienstverlening van PlusPulse is gericht op het creëren en versterken van de gewenste beweging. Wij helpen om uw veranderambities echt werkend te maken. Wij bieden advisering en begeleiding, leertrajecten, De Veranderversneller, De Verandermonitor en altijd de juiste expertise vanuit ons netwerk van ervaren veranderkundigen.

Een scherp beeld van de veranderopgave
Gedragen en haalbare voorstellen om ambities te realiseren
Een concrete aanpak om direct mee aan de slag te gaan
Toename van het verandervermogen door samen te leren en te werken

Meer over onze dienstverlening

Foto Kilian

Over Kilian

Dr Kilian Bennebroek Gravenhorst CMC is oprichter van PlusPulse, een netwerk van even bevlogen als ervaren veranderkundigen. Zij werken in wisselende combinaties samen aan stevige opdrachten. Naast zijn advieswerk verzorgt Kilian leertrajecten en hij publiceert. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Spirit, jeugd- en opvoedhulp. De grote fascinatie van Kilian is om veranderambities in organisaties echt werkend te krijgen.

Meer over Kilian

Weten wat PlusPulse voor uw organisatie kan betekenen?